Skrapade lite botten i akterdelen för att avgöra vilka bord som behöver bytas. Min bedömning är att ca 6 m bordläggning behöver bytas om några av dessa snedlaskas och Epoxi-limmas. Om reparation med stumlask ska ske behöver man byta längre bitar för att laskarna ska hamna på bra ställen. Sammantaget är det en(1) stumlask som är dålig, 3-4 bord är dåliga eller har dåliga lagningar i avslutningen mot akterspegeln. Dessutom är mahognyn där stödbocken suttit mycket dålig p.g.a. röta och/eller rostpåverkan. Kan dock inte hitta något annat ställe i botten där det är nödvändigt att byta bordläggning.

Skrovet glappar upp ganska mycket mellan sambordet och nästkommande bord (hela längden på båda sidor). Dels är det bytt och förra ägaren gjorde det i Oregon Pine vilket har större fuktrörelser, men antagligen också pga. att bordens infästning mot de formhållande bottenstockarna glappat upp. Hur som helst är bottenstockarna dåliga hela vägen från aktern fram till motorbädden så jag planerar att byta dessa och samtidigt försöka “dra ihop” skrovet för att minska glappet (och riskerna med en ev. nåtlimmning med hjälp av nya bottenstockar och skruvförband)

Kölplankan har ett par sprickor i det tunna träet vid axelhylsans genomgång och har dessutom vridit sig något åt styrbord. Häftade fast blött tyg och isolerade med plast för att se vad som händer med vridningen och sprickorna vid ökande fukthalt i kölplankan.