Ägnade en stund åt att försänka för muttrarna och ytbehandla med zinkmönja i alla delar som inte går att komma åt efter montering.