Dags för nästa bord vilket är S2. Nästan samma procedur. Enda skillnaden är att detta bord ska limmas (snedlaskas) till återstoden av det gamla bordet.

1. Dubbelkollade att jag mätt rätt när jag planerade kapning av mahognybrädan

2. Grovkapade

3. Häftade masonit från utsidan som jag kunde föra över profilen på

4. Sågade ut profilen och ritade upp på brädan

5. Sågade ut bordet med lite mån

6. Hyvlade ner bordets tjocklek något i planhyveln

7. Hyvlade och finpassade bordet

I och med detta är S2 klar för limning.