Dags att börja skruva fast de nylimmade borden i bottenstockar och spant. Började med att ”jaga ihop” borden med spännband för att de ska bli så täta som möjligt innan jag fixerar med skruvförband. Hann inte riktigt med båda borden.