Ett bord klart för limning och jag går vidare med nästa som är B3. Ett ganska kort bord som löper över 5 spantfack vilket också ska snedlaskas. Förutom att jag inte mallade av på masonit så gjorde jag exakt som med S2 (29 nov). Resultatet är ytterligare ett bord klart för limning.