Återstår att avsluta fastsättningen av B2. ”Jagade” ihop bordet mot sambordet (B1) med tvingar för att det skulle vara absolut dikt an innan jag började skruvningen. I akterspegelsramen längst bak blev det en kombination av genomgående gängad skruv och träskruv på den tjockare delen. B2 sitter på plats och jag har genomfört mitt första bord byte! (nåja, lite hyvling kvar men det kommer senare…)