Blog Image

Renoveringen av Jarry

Varför?

Jag har förvaltat Jarry sedan 1999. De första åren var ganska intensiva och jag lade ner rätt mycket tid på renovering och underhåll. Tyvärr var jag dålig på att dokumentera det jag gjorde vilket jag ångrar idag. Även om renoveringen har gått på sparlåga (om ens det) de sista åren så började jag ändå att skriva ner vad jag gjorde. Med den här bloggen har jag tagit nästa steg och delar med mig av min renoveringslogg och förhoppningsvis kanske det kan inspirera någon annan träbåtskramare i sitt arbete. Jag tycker själv att det är roligt att läsa om andras erfarenheter och resultat.
Mer historia och bilder: här

2016-11-03 Bordläggning

Renovering Posted on 2016-11-17 20:31

Återstår att avsluta fastsättningen av B2. ”Jagade” ihop bordet mot sambordet (B1) med tvingar för att det skulle vara absolut dikt an innan jag började skruvningen. I akterspegelsramen längst bak blev det en kombination av genomgående gängad skruv och träskruv på den tjockare delen. B2 sitter på plats och jag har genomfört mitt första bord byte! (nåja, lite hyvling kvar men det kommer senare…)2016-10-28 Bordläggning

Renovering Posted on 2016-11-17 20:27

Nu börjar finpassningen av B2. Försiktig hyvling av kanterna för att få bordet till perfekt passform. Resultatet blev bra även om jag överdrev släppvinkeln något på det nya bordet så att det passar nästan perfekt på utsidan, men på insidan av skrovet blev det på sina ställen någon eller några tiondelars glipa. Inget jag oroar mig för men det är inte perfekt. Man lär sig efter hand. Hann borra och sätta fast den främre halvan av bordet i laskbricka, spant och bottenstockar.2016-10-27 Bordläggning

Renovering Posted on 2016-11-17 20:13

Började med det längsta bordet vilket är B2 (andra bordet från kölplankan räknat på babords sida). Grovkapade plankan och spände sedan fast den mot utsidan av skrovet för att därefter med en fin penna kunna rita ut de inre konturerna. Hyvlade sedan ner materialet nästan ner till sträcken för att lite kvar att passa med. Det är ju dessutom en liten ”släppvinkel” på borden så att den inte konturen är ju något mindre vilket jag måste kompensera för. Testade bordet på plats och det passade ganska bra även om det inte gick att tvinga in på plats utan övervåld. Därefter hyvlade jag ner bordet i planhyveln till en tjocklek lite drygt omgivande bordläggning för att ha lite material kvar till den slutgiltiga hyvlingen/slipning ner till rätt skrovform.2016-10-18 Akter, bordläggning

Renovering Posted on 2016-11-17 20:07

Skruvade loss stävknät från stävkraften och flyttade den ca 10 mm åt babord och skruvade åter fast den mot stävkraften. Det innebär att stävkraftens styrbordssida behöver hyvlas ner vilket gick smidigt med elhyveln. Innan hyvling gjorde jag ett nytt test med akterspegelsskivorna som nu passade betydligt bättre! Naturligtvis blir det lite finpassning när det väl är dags för slutmontering men det ligger en bra bit fram i tiden. Nu kan jag dock släppa akterspegeln ett tag och gå över på bordläggningen. Ritade åter upp längd och bredd på borden jag behöver tillverka och förde över på mahognyplankorna för att det ska bli minsta möjliga spill.2016-10-12 Akter

Renovering Posted on 2016-11-17 20:03

Inhandlade en Bosch krysslaser vilket visade sig underlätta mycket. Ner hela skrovet stod exakt i våg utgående från bottenstockarnas ovansida (durkplanet om man så vill) visade det sig tydligt med lasern att stävknäet lutade något åt styrbord sida. Anledningen till det är att hela stävkraften förskjutits motsvarande grad. Det visade sig också att båten skevat upp något lite grann i långskeppsled (förstäv och akterstäv är inte lodräta samtidigt s.a.s.). Pallning och stöttor behöver justeras för att sakta vrida den tillbaka.2016-09-27 Akter

Renovering Posted on 2016-11-17 20:01

Mäta, testa och fundera. Inser att jag måste väga
in båten exakt så att det inte blir fel p.g.a. att den skevar.2016-09-14 Akter

Renovering Posted on 2016-11-17 19:57

Hela våren gick åt för diverse arbeten på den andra båten (Cascade 23) men nu har det blivit dags att återuppta arbetet med Jarry. Det var ju något fel med passningen av akterspeglarna som måste utredas innan jag kan gå vidare. Ägnade en lång stund åt att noggrant mäta styrbords sida för att försöka lista ut var felet ligger.2016-04-04 Akter

Renovering Posted on 2016-11-17 19:55

Monterade stävknät och stävkraften. I och med det är alla strukturella delar innanför akterspegeln åter på plats och det enda som återstår för att ”täppa till” båten bakåt är inpassning av akterspeglarna. En försiktig provpassning indikerar dock att något inte riktigt stämmer. Det är en viss förskjutning i höjdled mellan speglarna.2016-03-21 Akter

Renovering Posted on 2016-11-17 19:49

Stävknä, stävkraft och alla andra delar av akterspegelsramen är redo att återmonteras nu. Började med bottenstocken och därefter ramarna på både styrbords och babords sida. Saknar dessvärre en delgängad sexkantskruv till stävknät så det får bli en sväng till Sivferts snarast. Vid nästa tillfälle ska jag försänka för skruvarna (M10) som håller stävknät. På utsidan av kölplankan använder jag 30 mm brickor för att fördela kraften på ett bättre sätt. När stävknät och stävkraften är monterad kommer jag att testa akterspeglarnas passform för att vid behov kunna göra en sista justering av ramarna.2016-03-13 Akter

Renovering Posted on 2016-11-17 19:47

Blev en kort en stund idag för att få på zinkmönja på alla ytor (på skrovet) som inom kort kommer att stängas av ramar och stävknä.Next »