Byta? Lusa? Limma? Spackla med Epoxy? Det är inte solklart alla gånger hur hårt man ska gå fram eller hur mycket ”fusk” man ska använda. I just detta fall handlar det om ett av borden precis i slaget på babordssidan. Bordet har med åren glappat upp i infästningen mot ramen och närmsta spanten. Vid slipning/renskrapning har bordet blivit tunnare än intilliggande bord genom åren. Skruvhålen har blivit förstorade med viss sprickbildning dessutom. Jag valde dock att inte röra detta bord utan spackla med ”kemiskt trä” för att bygga upp bortslipat material från insidan. Bordet är helt oskadat i övrigt och ”lagningen” blir helt osynlig. Tveksam, men ibland måste man välja. Har i a f sparat mer ursprunglig mahogny. Behandlade därefter alla anliggningsytor med zinkmönja.