Monterade stävknät och stävkraften. I och med det är alla strukturella delar innanför akterspegeln åter på plats och det enda som återstår för att ”täppa till” båten bakåt är inpassning av akterspeglarna. En försiktig provpassning indikerar dock att något inte riktigt stämmer. Det är en viss förskjutning i höjdled mellan speglarna.