Hela våren gick åt för diverse arbeten på den andra båten (Cascade 23) men nu har det blivit dags att återuppta arbetet med Jarry. Det var ju något fel med passningen av akterspeglarna som måste utredas innan jag kan gå vidare. Ägnade en lång stund åt att noggrant mäta styrbords sida för att försöka lista ut var felet ligger.