Demonterade skedda, roder och propelleraxelbocken. Skruvarna som fäste bocken mot bottenstocken genom bordläggningen var mer eller mindre pulveriserade. Otroligt att de över huvud taget hållet ihop. Bordläggningen skadad under bocken (spiksjuka ser det ut som). Ytterkölen i dåligt skick, speciellt den nedersta delen som skeddan skruvats i. En tillfällig lagning har hållit ihop det hela sedan 2000. Tog bort denna. Borrade bort en fastrostad skruv i propelleraxelflänsen (kopplingen mot backslaget) för att kunna ta bort den och dra ut axeln bakåt.