Lyfte Jarry under den svaga ytterkölen längst akterut för att kunna lätta på stödbocken vid propellern och på så sätt få ut propelleraxeln bakåt. Pallade åter med en stödbock längst akterut för att lasta av kölen.

Drog ur propelleraxeln. Kan konstatera att den har vissa skador i höjd med lagren. Speciellt det främre. Dessutom är uttagen för axelkilen skadat i rotationsriktingen. (troligen p.g.a. glapp och överbelastning)