Demonterade bakslaget från motorn. Flyttade tillbaka motorn till motorbädden för att kunna mäta och dokumentera placeringen. Planerade hur bakslaget skall placeras i förhållande till motorn. Det ser ut att kunna fungera med upp till 25 cm emellan motor och backslag. (detaljerad mätning och ritning måste dock göras) Som det ser ut nu måste följande göras: Propelleraxeln kortas (och/eller bytas ut pga. skador), motorn flyttas fram några cm beroende på hur lång axeln mellan motor och backslag blir, bottenstocken som är fäst i motorbädden längst akterut måste flyttas fram ett spantpar och en ny bottenstock tillverkas, troligen är det lämpligt att tillverka en ny motorbädd också. Påbörjade demontering av det aktre axellagret (sitter som berg).