Demonterade samtliga beslag (pollare, halkipar, kapellbeslag etc.) Borde ha gjorts för länge sedan eftersom fukten i båttältet påverkar kromet negativt. Inga synliga skador ännu så länge dock. Alla beslag ska putsas upp och fettas in i väntan på montering – när det nu kan bli 🙂