Mätte upp propelleraxeln i detalj samt den tidigare placeringen i förhållande till motor, backslag och kölplankan. Kommer att göra en detaljerad ritning för att kunna se den lämpligaste placeringen av backslag, längd på axel, motorvinkel etc. Testade hur mycket axeln kan skjutas förut och akterut utan att komma för nära roderbladet eller stödbocken. Det finns skador på axeln i höjd med lagren och den fettsmorda axeltätningen. Kanske kan en förskjutning av axeln göra att den ändå går att använda. Mätningar och ritning får avgöra.

Kapade och tog bort brons/mässings-listen under kölplankan akterut. Plockade sedan bort den undre skadade delen som var porös som kex. Med tanke på att skeddan varit infäst i den här delen och att lagerbocken satt med genomrostade skruvförband i bottenstocken är det ett under att grejerna hållit ihop med en 115 hk Penta i andra änden av propelleraxeln. Slutligen mätte jag för att kunna köpa ek i rätt dimensioner för lagning av kölplankan. Troligen väljer jag att göra lagningen i två bitar. En snedlask längst akterut eftersom trät är dåligt långt upp mot axelgenomföringen, och en längre bit som ungefär motsvarar den jag tagit bort. Dock får jag ta ytterligare en liten bit uppåt (ca 10-15 mm) för att komma till helt friskt trä. De nya bitarna ska limmas och skruvas med syrafast (A4) skruv.