Överförde mått till ritning (Corel Designer) för att se hur väl linjeritningen för 828B (och A) stämmer med det uppmätta i Jarry. Skapade ett nytt motorobjekt och propelleraxel med tillbehör. Återstår att rita in dessa enligt mått och avgöra om vinkel på axel, hylsans längd, motorns avstånd till kölplankan etc. stämmer. Förhoppningsvis stämmer allt detta vilket gör att jag kan ha stor nytta av ritningen för att testa olika varianter på placering av backslag och motor.