Lååångt uppehåll, men nu är jag på g igen. Började med att kontrollera att båten fortfarande stod vågrätt i tvärskeppsledd med hjälp av lod. Det gjorde den. Efter lite planerande bestämde jag mig för att såga av en “triangel” av kölen längst akterut, upp mot axelgenomföringen för att komma till friskt trä. (se bilder) Sågade med fogsvans mot styrlister av ek. Det gick bra. Spikar som fortfarande satt kvar fick jag ta med bågfil vartefter de dök upp. Därefter bestämde jag mig för att ta 15 mm av kölen för om den först avsågade biten. Den gamla skarven mellan mellan köldelarna är dålig och jag behöver få fram friskt trä. Testade denna gång med sticksåg vilket inte fungerade speciellt bra. (lika tungt som att handsåga men med sämre precision – lite för tjockt mtrl för min såg) Jag fortsatte för hand men hann inte riktigt klart innan jag gav upp för dagen. Totalt ca 1,5 m sågande jämns med fibrerna. Segt. Nästa steg är att såga klart och putsa ytorna helt raka och plana för limning samt planera inköp av ek.