Kickade igång igen efter ett långt uppehåll över sommaren. Snickarboden såg ut som sju svåra år efter sommarens trädgårdsprojekt så jag fick börja med en rejäl röjning och städning för att kunna jobba. Därefter blev det en del funderande för komma på banan igen och fortsätta där jag slutade. Mäta, mäta, testa, testa. Det gäller att tänka två steg framåt; var bör skruvarna placeras i förhållande till de kommande skruvarna för skeddan och kölbanden så att lasterna fördelas på ett jämnt sätt. Efter en del mätande är skruvkonfigurationen nu klar. Nästkommande steg blir att borra och försänka i den första lagningsbiten – därefter limma och skruva fast. Efter det går jag nog på sprickorna och lagar genom att lusa i ett par bitar.