Långt uppehåll igen.. L

Fortsatte med slipande på babordsidan av kölen. På några ställen saknas ca 2 mm material på de nya delarna vilket gjort att jag hamnat i beslutet om huruvida jag ska slipa ner ett större område – eller helt enkelt spackla över fördjupningarna med Epoxi-spackel. Det senare verkar troligast eftersom den snart 75 åriga kölen i alla fall kräver viss spackling för att bli slät och fin.

Gick därefter på stävknät där skruvförbandet brustit. Började med att montera bort lådhurtsen och hyllan längst fram i ruffen för att komma åt stävknät från insidan. Där låg en hel del skräp från tidigare renovering (byte av fördäck?). Muttrarna är nu synliga från insidan och därifrån ser allt ok ut. Dock bör minst två av skruvarna akter om skarven mellan stäv och köl vara av. Det lär väl framgå när jag börjar dra muttrarna vilka som är av.

Övergången mellan stäv och köl är utförd m.h.a. ett knä som är snedlaskad mot respektive del av resningen och är fäst med ett förband om 4 skruvar i kölen och 4 i stäven. Endast en mindre del av lasken syns på utsidan av kölen. Allt trä är friskt. (utom möjligen skärnageln som ska svälla igen och hindra vatteninträngning i lasken mellan knä och köl)

Lättade på brons(mässings?)-skenan som skyddar yttersta delen av köl och stäv för att komma åt bulthuvudena från utsidan. När jag tog bort propparna kunde jag konstatera att dessa är rektangulära (för att kunna dras från insidan utan mothåll). Frågan kommer nu att bli hur många av dessa jag ska byta. Om ett par av dessa är av finns ju risken att alla 8 är dåliga. Rostfritt A4 är dock klart.

Nästa steg. Demontera skruvarna som är av och möjligen någon av de som fortfarande håller ihop för att göra bedömningen om hur många som bör bytas. Mät upp skeddan och gör ritning med kritiska mått, samt lämna till Janne (grannen) för tillverkning av ny i rostfritt.