Fortsatte med ritningen på den nya skeddan och stödbocken. Inte så mycket kvar nu. Börjar bli dags att kontrollmäta direkt på båten så att alla mått relativt propelleraxeln stämmer.