Först avslutade jag jobbet med bultförbandet i stävknäet. Slipade de sista bultskallarna och monterade samtliga för att testa passning i längd. De satt bra. Tätning med Sikaflex och slutgiltig dragning får som sagt ske när temperaturen stabiliserar sig på 10 grader (=i vår). På bilden syns de nya temporärt monterade bultarna från insidan.

Därefter gjorde jag kontrollmätningar av skeddans och stödbockens placering relativt bordläggning, köl och propelleraxel. Ritningen så långt baseras enbart på den befintliga stödbocken och skeddan. Jag har ju lagat kölen vilket kan innebära behov av justering. Centrerade en tråd genom hylsröret och ut mot aktern för att kunna mäta exakt var propelleraxelcentrum hamnar. Framför allt för att verifiera att lagret i stödbocken hamnar exakt rätt. Återstår att kontrollera mot ritningen.