Var ut och mätte och funderade en del runt hur backslaget ska monteras. Parametrarna är:

1) fastsättningen ska tåla det axiala trycket och draget från propellern vilket ska överföras till skrovet via motorbädd och bottenstockar

2) det måste gå att finjustera placeringen så att backslaget linjerar exakt med propelleraxeln (annars blir det onödigt slitage och ev. varmgång i axellagret)

3) Avståndet mellan den utgående axelkopplingen och hylsrörets mynning måste ge plats för både axeltätning och ev. ny klämkoppling (beror på om jag blir tvungen att kapa propelleraxeln, vilket i sin tur beror på hur långt bak jag kan flytta den relativt roderblad och slitna delar på själva axeln)

4) Avståndet mellan ingående axel och motorns svänghjul som kraften tas från, måste ge plats för en CV-axel, monteringsanordningar samt vara inom vinkeltoleransen.

En ide om hur det kan se ut börjar forma sig men det krävs ytterligare mätning och test med propelleraxeln för att slutgiltigt bestämma. Det krångliga med det här är att det måste stämma hela vägen genom drivlinan så att propellern hamnar rätt i förhållande till roderblad och att motorns placering i andra änden blir bra och naturligtvis allt där emellan.