Fortsatte med ritningarna. Både skedda och axelbock, men jag påbörjade också en ritning på fastsättningsdetaljerna för backslaget. Jag kommer att rita in exakt placering av delar med propelleraxelns centrumlinje som referens. Behöver göra ännu noggrannare mätningar för att fortsätta.