Kvällens uppgift var att mäta för backslagets placering. Började med att flytta på motorn och rengöra propelleraxeln (för att inte skada stävlagret) och placerade den i en position något längre akterut än vad den tidigare suttit. Anledningen är att axeln har nötningsskador från packboxen och genom att flytta den i axelledd kommer lagring och packbox att hamna i höjd med oskadad metall. Även om jag flyttar axeln akterut så kommer jag att tvingas kapa den p.g.a. backslagets nya placering. Packboxen samt en ny klämkoppling på den kapade axeln måste få plats för att det ska kunna bli som jag tänkt mig, där av den noggranna mätningen. Drog ur propelleraxeln igen och fäste en tråd i centrum av stävlagrets mynning, centrerad genom hylsröret och sedan vidare fram till ruffskottet. Tråden motsvarar nu propelleraxelns centrumlinje och jag använder den som referens för alla mätningar. Fortsätter med att mäta in bottenstockarnas placering, avstånd mellan tråd och kölplanka, packboxens storlek etc. Återstår att mäta motorbäddens exakta storlek och placering samt mäta in fästpunkterna på backslaget. Slutligen måste jag bekräfta att jag får plats med en ny klämkoppling. Därefter kan jag göra färdigt ritningen på de nya beslagen för backslaget.