Satt mig en stund och förde in mätningarna från fredagen i ritningen över drivlinan. Nu är alla bottenstockar från hylsrörets mynning fram till ruffskottet inritade exakt efter placering. När det gäller kölplankans utformning har jag utgått från linjeritningen (828A) som visade sig stämma mycket väl med det jag mätte upp i Jarry. Diffar endast några mm på ett par ställen.