Äntligen lite varmare, även om det är synd att prata om värme. Den här kvällen i båttältet har det i alla fall varit på plussidan! Men jag började i snickarboden med några kompletteringsmätningar på backslaget eftersom jag saknade ett par mått till ritningen.

Därefter var det dags påbörja arbetet med botten i den aktre delen. Det är ju några bord som ser riktigt illa ut. Speciellt där stödbocken är fäst mot skrovet har röta och/eller rost gjort slut på mahognyn. En stumlask nära aktern är slut och det är några av bordsändarna mot akterspegeln som är i dåligt skick. Konstruktionen innanför akterspegeln (ram och stävknä) ser misstänkt dålig ut från insidan – i alla fall ramen.

För att komma åt fick jag göra om pallningen av akterskeppet till att börja med. Nedre delarna av den brutna akterspegeln är bytt sedan tidigare. Drygt 1 dm av den ursprungliga mahognyn är bortfräst och ersatt med oregone pine(?). När jag demonterat lagningen på styrbordssidan kunde jag konstatera att ramen är i dåligt skick. Håller knappt ihop.

Stävknäet och avslutningen på kölplankan ser ut att vara i ok skick. Men som kanske framgår av bilden är det bara kex kvar av ramen. Den består av tre delar. Dels de kraftigt böjda ramarna som följer den skarpa vinkeln i slaget på respektive sida och slutligen en platt del som är monterad mellan kölplankan och ett urtag i stävknäet vilken i princip gör samma jobb som en bottenstock (en vinklad sådan). Tillsammans utgör de den yttre delen av ramverket som akterspegeln är skruvad i. Nu hoppas jag att det går att byta dessa utan att demontera resten av akterspegeln. ”bottenstocken” är inget problem eftersom den friläggs helt. Däremot blir det antagligen problem med delarna som försvinner upp bakom spegeln. Det återstår att undersöka.

Avslutade åter igen kvällen inomhus framför datorn med att rita vidare på backslaget och infästningarna.