Det ska vara någorlunda ordning på verktygen när man håller på och jag kunde bara konstatera att så inte var fallet. Lade en timme på att skapa lite ordning och släpa tillbaka en massa verktyg till snickarboden som bara låg på hög. Därefter fortsatte jag arbetet med att putsa resterna av kölplankan. Nu är den klar så att jag kan passa in de nya delarna som ska limmas. (Se bild från 24:e)