Kölplankan på plats! Började med att passa in den nya delen och fixera den mot återstoden av den ursprungliga kölen med tvingar. Likadant med samborden. Med dessa på plats kunde jag nu borra för sambordsskruvarna och försänka dessa. Innan montering täckte jag alla kontaktytor med Sikaflex-291i. (Polyuretanbaserad fogmassa som fungerar både som lim och tätningsmedel) Temperaturen höll sig på lite drygt 5 grader vilket är den nedre gränsen för den här produkten. För övrigt riktigt skönt att det börjar bli lite varmare igen! Mycket lättare att hålla på då..
Med plankan på plats gick jag över till stävknäet och sågade bort pluggarna som stack ut efter limningen. Putsade ytorna och påbörjade oljning av hela knäet.