Mycket mäta och lite verkstad kan nog sammanfatta denna kväll. Ibland är det så att man måste backa undan lite och fundera över hur saker ska göras. Nedre halvan av akterspegelsramen är ju i riktigt dåligt skick så det är inte bara att malla av som man kunde önska. Däremot är ju spegelskivorna i bra skick vilka ger den exakta omkretsen för ramen och den exakta längden på stävknäet. Den senare har jag justerat något eftersom den var lite dålig i nederkant.
Började malla av ramarna vilka jag kommer att tillverka i två delar och skarva halvt i halvt till skillnad mot originalen som är gjorda i krokvuxen ek. Ibland får man välja sina strider – tror att det kan bli svårt att få tag i lämpligt virke med fibrer i en så pass kraftig böj som överträffar en väl utförd skarv. Att lamellimma ramarna hade blivit starkast men tillräckligt stark får duga här.