För att kunna slutjustera stävknäet till exakt passform behöver jag passa in den nedre delen av spegelramen vilken jag brukar kalla bottenstock(?). Den har ju samma funktion som jag ser det – att hålla ihop botten mot kölplankan – men dessutom att fästa akterspegeln mot. Eftersom kölplankan nu är klar kan jag börja passa in bottenstocken exakt mot planka och samborden. Lite tidskrävande att springa fram och tillbaks mellan båttältet och snickarboden för att testa passformen mellan justeringarna, men jag är ändå glad att jag har tillgång till både och hemma på tomten! Hann inte riktigt klart med uppgiften innan det var dags att ge upp för denna gång.