Det blev ett par timmar över denna fredagskväll vilka spenderades i snickarboden. Tiden räckte till att finputsa bottenstocken och passa in den, men också att påbörja inpassningen av stävknäet.