Jaha.. så hade det gått två månader utan ett handtag på Jarry. Fokus har legat på jobb och allt möjligt annat förutom träbåten. (dessutom har vi ju en Cascade 23 som ska i sjön också..)
Men, men så är det ibland.. och huvudsaken är att man kommer igång igen, vilket blev den här kvällen mitt i semesterlunken.
I maj gjorde jag klart ämnena till akterspegelramen och det kändes lämplig att fortsätta där. Nästa steg blev att föra över den exakta formen från akterns rundning etc. Jag är tacksam för att jag kan använda den ursprungliga ramen som mall. Även om den är delvis i väldigt dåligt skick underlättar det rätt mycket. Började med att placera den gamla ramen som den suttit tidigare. Med hjälp av lite styvare papper som jag sköt fast med häftpistol markerade jag den form som ska föras över till det nya ämnet.

Därefter kunde jag markera den yttre konturen och precisionssåga. Den inre konturen kunde jag sedan föra över genom att lägga ”mallen” på det nya ämnet och mäta djupet på fasningen från vinkelhaken och in på ett 30-tal markerade ställen. Slutligen förde jag över dessa mått på ämnet den inre konturen var klar.