Babords ramämne nästan klart. Fasningen ska sågas ut och sedan provas på plats. Grovsågade i bandsågen och putsade med bandslipen. Ramen satt som en smäck när jag provad vilket var en lättnad eftersom detta är en av de pilligare bitarna att få till. Inte en rät vinkel någonstans. De justeringar som behöver göras kommer jag att göra på bottenstocken.