En sen kväll i båttältet. Av hänsyn till grannarna ville jag inte köra några högljudda verktyg så ramen till styrbordsidan får vänta. Pillade istället lite med att fixera stävknäet uppåt med vinkeljärn. Därefter började jag demontera avbärarlisterna på båda sidor. Babordssidan har jag haft av en gång i samband med renskrapningen 99-00, men styrbordsidan är första gången jag plockar bort. En av anledningarna till att jag tar bort listerna nu är för att komma åt att skruva borden i akterspegelramen. Dessutom ska jag snygga till och laga dom vilket är lättare om dom är lösa. Nu är alla skruvar ur men listerna hänger kvar tillsvidare. Började också pilla ur plugg och rester av de kopparspikar som jag sågade av vid demonteringen av de gamla ramarna.