Fortsatte med spanten och putsade till limytorna m.m. för bra passning mot originalspanten. Därefter var det dags för limning med Epoxy (SP106) på vanligt sätt. Blanda lim, stryka alla kontaktytor med oförtjockad Epoxy så att de inte suger torrt, blanda i cellulosapulver i limmet till grötkonsistens, lägg på lim, lägg ihop delarna och fixera.
Avslutade med att putsa bort utstående delar av pluggarna jag limmat i akterspegelsramarna. (förstärkning av limfogarna)