Värma, skrapa, värma, skrapa.. skrapa insidan är ingen hit. All ytbehandling borta på den aktre delen av styrbordssidan.