Det är en urfasning i bottenstocken för att göra plats för spanten. Ingen bra lösning i original som jag ser det eftersom spantet varit nitat och nitskallarna har stuckit upp vilket i sin tur gjort det omöjligt att få en tillräckligt tät passning mellan bottenstock och spant. Jag väljer istället att skruva bordläggningen till spanten (de nya) vilket gör att jag kan skapa en exakt passning med zinkmönja emellan så det inte blir grogrund för röta.

Idag fräste och hyvlade jag ut urfasningen samt putsade bottenstocken som nu är klar för ytbehandling. Nästa steg blir att tillverka två nya delar av spanten som jag kommer att limma som snedlaskar för att slippa byta hela.