Oljade bottenstocken en fjärde gång och akterspegelsramarna en första gång. Värmde in oljan.