Oljade bottenstocken en femte gång, akterspegelsramarna en andra gång, samt akterspegelsbottenstocken en första gång (efter justering) Värmde in oljan.