Fortsatte funderandet runt akterspegelskivornas passning. Eller misspassning egentligen.. Bara att konstatera att små förändringar får konsekvenser i en sådan här konstruktion. En del av förklaringen låg i att den övre delen av aktern förskjutits något akterut eftersom stävknäet tryckt snett uppåt/bakåt. När akterstäven flyttas lite akterut ökar naturligvis skivornas glapp mot bordsidorna. Tyvärr är infästningen mot balkvägarna inte den bästa – varken som konstruktion eller skick. Monterade två gängstänger för att pressa konstruktionen förut och framöver får jag fundera hur jag ska åtgärda grundproblemet. Alltid dessa beslut om var man ska sätt gränsen för renoveringen. Inte lätt alls!
Testmonterade akterspegelsramen med tvingar och konstaterade att det inte bör bli något problem att få till passningen mellan akterspegel och bordsidor även om det är svårt att vara helt säker innan delarna börjar monteras permanent igen.
Gjorde klar skruvförbandet mellan ramarna och bottenstocken och avslutade med att olja ramarna, bottenstockarna och stävknäet.