Den ena bottenstocken är nu klar. Sågade och passade in på plats. Hann också påbörja uppmätning av ämnet till den andra bottenstocken.