Två och en halv månad senare så var det hög tid att återuppta arbetet. När det gått så lång tid får man börja med att klia sig lite i huvudet och fundera på var man höll på. Bestämde mig för att kontrollmäta bottenstocken jag gjorde klar i början på sommaren vilket visade sig bra. Jarry är just nu strukturellt väldigt klen i akterpartiet eftersom jag plockat bort bottenstockar, en del bordläggning, akterspegel m.m. Tyvärr har jag uppenbarligen slarvat lite med pallningen med resultatet att skrovet hängt ner sig lite på babordssidan. Inte speciellt mycket men tillräckligt för att inpassningen av bottenstocken skulle vara felaktig. Tack och lov kunde jag justera den. Därefter mätte jag upp sågade ur och passade in nästa bottenstock (akter om den förra). Nu är passformen bra och de är exakt i våg både långskepps och tvärskepps. Det drar ihop sig för montering av akterspegelsramar, bottenstockar samt nitning(eller skruvning) av spantändarna i samborden. Först därefter kan jag påbörja tillverkning och limning av borden som är borttagna. Men, men.. en sak i taget.