Måste nu börja planera för montering av alla delar. Fäste temporärt upp akterspegelsramen och bottenstock för att dubbelkolla att allt faktiskt passar vilket det gör. Men om jag skulle montera den nu kommer jag till del att bygga in de knän som sitter under skarndäck vilka förstärker hörnet mellan akterspegel och fribord. Knäna är inte i speciellt bra skick efter många år av läckage genom ett akterdäck i dåligt skick. Naturligtvis måste jag åtgärda också dessa när allt ändå är öppet och rivet, men det känns sådär när alla delar hänger ihop och återuppbyggnaden drar ut på tiden. Dags att göra en detaljplan tror jag…