Jag har vid det här laget många olika delar på gång som
påverkar akterpartiet och det finns naturligvis en massa beroenden där
emellan. Med beroenden menar jag i
vilken ordning delarna kan monteras, ytbehandlas och så vidare. För att få lite
struktur på det hela behövs en plan för arbetet.

Dels är det ju en del limning kvar. I första hand limning av
laskarna på borden jag tagit bort. Ur praktisk synvinkel så bör det ju göras så
snart som möjligt med tanke på att kylan är på väg. Men jag kan inte passa in de
nya borden innan de strukturella delarna är på plats och fixerar akterpartiet.
Jag menar då bottenstockarna och akterspegelsramen som också fungerar
formhållande. De är sedan tidigare tillverkade och bör som sagt vara monterade
för att fixera befintlig bordläggning och möjliggöra perfekt inpassning av den
nya. Men… jag kan inte montera akterspegelsramen innan jag demonterat knäna
under skarndäck eftersom de blir svåra att komma åt då. Detta plus lite till
innebär de här aktiviteterna i ordning:

1.
Demontera skarndäcksbrädorna akteröver (över
akterspeglarna)

2.
Kapa däcksribborna efter den sista ”vanliga”
däcksbalken och ta bort dessa (för att slippa ta bort hela akterdäcket i detta
läge)

3.
Demontera den aktre kraftiga ”däcksbalken” från
mittfisken och från knäna för att bättre komma åt

4.
Demontera knäna.

5.
Laga bordläggningen där gamla skruvhål blivit
för stora och spruckit etc. så att skruvning av bordläggning mot
akterspegelsramen kan ske med full hållfasthet. (lusa, limma eller vad som nu
krävs)

6.
Slipa alla kontaktytor mellan bottenstockar,
akterspegelsram och bordläggning.

7.
Jämna av och slipa snedlaskarna samt bordkanter
så att dessa är klara för inpassning och limning av nya bord.

8.
Impregnera och ytbehandla (zinkmönja) alla
kontaktytor mellan bottenstockar, akterspegelsram och bordläggning. Se till att
snedlaskarna i borden inte blir oljade eftersom dessa ska limmas med Epoxi.

9.
Beräkna och inhandla skruv för fastsättning av
bottenstockar och spant mot bordläggning och kölplanka.

10.
Tryck ihop bordläggningen något för att om
möjligt minska nåten mellan befintliga bord. Fastsättningen mot spant och
bottenstockar har med åren glappat upp och skapat onödigt stora nåt därför
måste jag nu passa på att försöka dra ihop dem innan jag fast monterar de nya
bottenstockarna.

11.
Montera akterspegelsram och bottenstockar med
början akterifrån.

12.
Borra för kölbanden. (lättare att komma åt och
se innan bordläggningen är på plats)

13.
Tillverka, passa in och limma de nya
bordläggningsplankorna från samborden och utåt.

Sen är det bara resten kvar… smiley