Borrade hål genom kölplankan för de återstående fyra kölbanden. Krävdes lite trixighet och noggrannhet för att få hålen att mynna på exakt rätt ställe på utsidan av bordläggningen men det gick bra.