Försänkte först hålen i bottenstockarna för att kunna dra fast sexkantskruvarna med hylsa. Sedan monterade jag provisoriskt akterspegelsrammen för att med spännband kunna dra ihop skrovet till exakt passform. Anledningen är att jag i nästa steg kommer att fixera bordläggningen till de nya bottenstockarna och då måste skrovformen stämma hela vägen bakåt mot akterspegeln. Hann också med att montera bottenstockarna mot kölplankan så nu sitter de på plats. Behöver dock mer A4-skruv för att gå vidare med montering av bordläggningen.