Flyttade motorn förut för att komma åt bättre i den aktre delen och röjde upp det värsta med dammsugaren. Tog sedan bort durkstödet längst akterut (skruvad i sista spantparet #45) innan jag gick på den kraftiga bottenstocken som stödbocken är monterad i. Kölbulten var duktigt rostangripen. Kunde slå ur den men den gick nästan av. Eken i bottenstocken är dessvärre i ganska dåligt skick pga rostande järnbultar och järnspik. Blir troligen nödvändigt att byta den. Ska granska den lite noggrannare innan jag bestämmer mig. Konstruktionen i detta parti är lite tveksam som jag ser det. Bottenstocken går ut över spanten (#43), men pga att nitskallarna sticker upp över spanten blir det dålig passning mellan bottenstock och spant. Ett utrymme som samlar på sig skit och fukt och därigenom röta. Detta behöver göras på ett bättre sätt.
Påbörjade därefter demontering av bottenstocken som sitter precis i övergången till sittbrunnen (spantpar #39). Den är av någon anledning både skruvad och spikad genom bordläggningen. Babordssidan blev klar innan det var dags att lägga ner för kvällen