Att renovera en gammal träbåt innebär en hel del avvägningar. Vartefter man river hamnar man i beslutssituationer då det inte är helt lätt att bestämma sig för hur man ska åtgärda olika problem. Nu senast har det handlat om hur jag ska hantera den aktre delen av kölplankan. Rost och röta har kraftigt försämrat delar av den och styrkan måste återställas på något sätt. Vissa skulle säkert säga att kölplankan akter om axelgenomföringen borde bytas i sin helhet. Andra skulle dränka delarna i Epoxy för att få tillbaka del av styrkan. Jag har i detta fall valt en medelväg genom att fräsa bort 20 mm av träet i sämst skick längst upp på kölplankan och kommer att ersätta detta med frisk ek. På detta sätt kapar jag minimalt med längsgående träfibrer och återfår en hel del av styrkan i långskeppsled i den svagaste delen av kölen.

Nu har skeddan och kölbanden kommit! Ser riktigt bra ut! Har inte testat på plats än men det ska nog passa bra tror jag