Teori och praktik drar inte alltid jämnt. Det är många avstånd och vinklar som ska stämma i monteringen av stävknäet. Bl.a:
• Avståndet mellan kölplanka och akterdäckets undersida
• Vinkeln mellan kölplanka och akterstäv
• Vinkeln på roderaxelns genomföring som ska stämma exakt nedifrån lagringen i skeddan, upp i genomföringen och vidare upp genom akterdäcket.
Eftersom jag tagit bort dåligt material under knäet har förhållandet mellan ursprungliga håltagningarna förändrats mer än försumbart. Tog beslut att bygga på materialet i underdelen i stället för överdelen som jag tidigare planerat. Vissa ytterligare justeringar på bottenstocken behöver också göras för att flytta den något framåt i långskeppsled. Mest mäta och fundera idag, men så är det ibland.