Idag hyvlade jag fram rätt tjocklek på den nya ”sulan” till stävknäet. Fäste sedan dessa med rostfria skruvar underifrån. Mest för att få dem att sitta när jag kantade med en fräs till exakt passform (innan slutmontering kommer jag att lägga zinkmönja i kontaktytorna). Därefter återstod bara håltagning för kölskruvarna och roderaxelhylsan innan jag kunde testa på plats. Ett kvastskaft fick simulera roderaxel för att kontrollera att det linjerar ända uppifrån akterdäck ner till den nya rostfria skeddan som roderaxeln är lagrad i. Det passar fint vilket känns skönt. Träarbeten på kölplanka och stävknäet är klart. Nästa steg här blir infästningen uppåt (mot akterdäck).